fase 02 – Projektleder

Udvælgelse af leverandør

Fase 02 – Leverandør
Udvælgelse af leverandør
Indkaldelse til leverandørpræsentation
Databehandleraftale og sagsbehandlingstid

Nu skal du afdække eventuelle leverandører

Fredericia Kommune stiller krav til it-systemer. Du vil blive mødt af krav til it-arkitekturen i Fredericia Kommune. Kravene SKAL du forberede dig på. Kravene findes i it-arkitektur. Du SKAL være særlig opmærksom på kategorien mindste krav i bilaget. Vær opmærksom og få vendt disse punkter med leverandørerne til præsentationen. Du får her et par tips til præsentationen.

Et formøde med Digitalisering, datasikkerhedskonsulenten og it-afdelingen vil altid være godt, for at få afdækket forløbet inden leverandørpræsentationen.

Gennemgå følgende før præsentationen:

Hvad er formålet

Hvad ved vi i forvejen

Hvad skal vi have afdækket

HUSK! Oplys leverandør om arkitekturbilag

HUSK! De forskellige leverandører skal behandles ens og stilles de samme spørgsmål

Hvem fører ordet

Hvem tager referat

Spørg om listepriser

Ingen forhandlinger på nuværende tidspunkt

Vær OBS og husk en exit-strategi ved køb af nyt system

Send disse tre filer:

Afhold minimum 2 leverandør præsentationer.

Scroll to Top