fase 02 – Projektleder

Indkaldelse til leverandørpræsentation

Fase 02 – Leverandør
Udvælgelse af leverandør
Indkaldelse til leverandørpræsentation
Databehandleraftale og sagsbehandlingstid

Relevante personer som kan være behjælpelige

Fagafdelingernes og stabenes informationssikkerhedskoordinator kan hjælpe med databehandleraftaler og kan kontaktes ved behov pr. mail.

Team Udbud & Indkøb kontaktes og leverandørpræsentationens formål fremlægges, så der kan aftales en kommunikationsstrategi, der er i overensstemmelse med udbudsloven.

Vær opmærksom på at undersøge om projektet er bevaringsværdigt i forhold til Rigsarkivet. Husk at tage højde for udgiften til en evt. aflevering til Rigsarkivet.

Kontaktinfo

Scroll to Top