fase 02 – Projektleder

Indkaldelse til leverandørpræsentation

Fase 02 – Leverandør
Udvælgelse af leverandør
Indkaldelse til leverandørpræsentation
Databehandleraftale og sagsbehandlingstid

Relevante personer som kan være behjælpelige

Fag- og Stabenes informationssikkerhedskoordinator kan hjælpe med databehandleraftaler og kan kontaktes ved behov pr. mail.

Team Udbud & Indkøb kontaktes og leverandørpræsentationens formål fremlægges, så der kan aftales en kommunikationsstrategi, der er i overensstemmelse med udbudsloven.

Vær opmærksom på at undersøge om projektet er bevaringsværdigt i forhold til Rigsarkivet. Husk at tage højde for udgiften til en evt. aflevering til Rigsarkivet.

Kontaktinfo

Scroll to Top