Velkommen til fase 02

Leverandør

Fase 02 – Leverandør
Udvælgelse af leverandør
Indkaldelse til leverandørpræsentation
Databehandleraftale og sagsbehandlingstid

Nu skal du i gang med at udvælge en leverandør

Her kan du finde tips og opmærksomhedspunkter til at forberede en leverandørpræsentation.
Du vil komme omkring, hvordan du fx skal håndtere arkivpligt, databehandleraftaler og opfylder de krav, der er i forbindelse med informationssikkerhed.

Scroll to Top